Založenie firmy


Dôležité informácie pre založenie firmy


1. Nemať nedostatky na daniach

euro moneyPri zakladaní firmy je potrebné, aby osoba (budúci spoločník spoločnosti), ktorá vyžaduje zápis spoločnosti do obchodného registra bola a preukázala, že nemá nedoplatok na dani. Po vyplnení žiadosťi pre daňový úrad je potrebné toto potvrdenie doručiť na príslužný daňový úrad. Správca dane je povinný vydať súhlas so zápisom do 3. pracovných dní. Pre rýchlejší postup pre založenie firmy je ideálnym riešením vyzdvihnúť si súhlas od správcu dane osobne. V prípade, že by ste použili poštové doručenie, táto 3 dňová lehota by nebola dodržaná.

2. Zákonný obsah ostatných dokumentov

úradné dokumentyĎalšie potrebné dokumenty potrebné pre založenie firmy sa v roku 2013 v tomto roku 2013 nemenili. Aj naďalej je treba predkladať základný dokument spoločnosti. V prípade ak sa jedná o “jednoosobovú spoločnosť” je potrebné predkladať zakladateľskú listinu, ak sa jedná o “viacosobovú spoločnosť”, je potrebné predkladať spoločenskú zmluvu.


Informácie

informáciePre urýchlené vybavenie žiadosti a jej podania pri vybavovaní založenia sro vhodne poslúži nasledovná žiadosť pre daňový úrad.


Založenie firmy


Založenie sro 2013
Založenie s.r.o. v roku 2013 sa čiastočne rozšírilo o ďalšie doklady od správcov danie. Správcami dane rozumej daňový úrad a colný úrad. A treba teda dokladovať že zakladateľ s.r.o. nemá nedostatky na daniach.

Zmena v roku 2013
6.mája 2013 začalo však medzirezotnému pripomienkovaniu zákona č. 513/1991 Zb. Zmeny by, v prípade schválenia, vošli do právoplatnosti 1. októbra 2013.

Súčastný stav
Momentálne je pre potrebné pre minimálne základné imanie spoločnosti mať sumu 5000 EUR, pričom práve táto by mala byť splatená ešte predtým, ako sa rozhodnete navštíviť príslušný registrový súd pri založení firmy a teda pri zápise eseročky do Obchodného registra. Zatiaľ ale postačuje preukázať toto splatenie základného imania správcom vkladu. Tým býva najčastejšie zakladateľ spoločnosti poverený touto funkciou. Stačí teda ak o potvrdení vkladu vydá správca vkladu vyhlásenie podpísané u notára.

Vysvetlenie možnej zmeny od 1. októbra
Tento proces v prípade ak prejde zmena schválením nebude po 1. októbri možný. Ak príde novela k právoplatnosti bude potrebný aj realizovať peňažný vklad splatený na osobitnom účte. Pre tento účel pri založení firmy bude potrebné založiť účet zriadený správcom vkladu práve pre tento osobitný účel. O založení tohto účtu vydá banka potvrdenie. Na tento účet budú vždy ukladané len finančné prostriedky určené do spoločnosti.
Získané potvrdenie bude povinnou prílohou pre založenie firmy, ktoré sa predloží pri zápise eseročky do Obchodného registra.

Reklamy

Najnovšie články